#   Статии
06.08.2014
ИНТЕРАКТИВЕН ОРГАНАЙЗЕР И ФИЛМ РЕКЛАМИРАТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В ОБЩИНИТЕ НЕСЕБЪР, БЯЛА И ДОЛНИ ЧИФЛИК

Интерактивен органайзер и филм ще рекламират туристически дестинации в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик.

В рамките на проекта “Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт” са изработени още рекламен пътеводител, в който са представени най-атрактивните туристически обекти и бранд на продукта. Филм и видеоклип се излъчват в телевизии в България, Русия, Франция и Румъния. Стремежът е със съвременни технически средства да се рекламират родните туристически дестинации и да се привлекат туристи от България и чужбина. Рекламни статии с информация за проекта и за възможностите за туризъм по Черноморското крайбрежие на България се публикуват в специализирани печатни издания и сайтове в България и в Европа.

Слоганът на проекта е „5 дни - 4 сезона – 3 общини”, а целта му е да представи по най- привлекателен начин възможностите за уелнес, културен, ловен, исторически и развлекателен туризъм през цялата година на територията на трите общини. Разработени са атрактивни маршрути и туристически пакети, които насочват гостите към запазени природни резервати и екопаркове, исторически паметници и традиционни празници в населените места в трите общини. Рекламни брошури на няколко езика предлагат на туристите конкретни обекти, дестинации и най-разнообразни изкушения в зависимост от техните предпочитания и интереси.
Основните направления, които предлагат туристическите експерти са море, защитена природа, лов и риболов, култура и вино. Туристите могат да избират между няколко пакета, разработени за четирите сезона.
Водеща организация в иновативния проект е община Несебър, партньори са Бяла и Долни чифлик.Проектът е на стойност 433 394,40 лв. От тях 354 793,74 лв. са финансирани от ЕФР, 41 740,44 лв. – национално финансиране. Съфинансиране от Община Несебър – 36 860.22 лв.Тази публикация е създадена в рамките на проект: “Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация