#   Статии
24.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявяване на процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР, МИГ „Долни чифлик и Бяла“ организира среща с жителите на двете общини с цел подготвяне на Стратегия за местно развите.

Срещата ще се проведе на 25.07.2017 г. в сградата на Културния център- гр. Бяла, както следва:

13.00 часа- среща с НПО
14.00 часа – среща с представители на спортните дружества;
15.00 часа- среща с представители на учебни заведения и социални институции
16.00 часа – среща с представители на бизнеса
16.30 часа – среща със земеделски производители
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация