#   Местни избори 2019 г.
ДОКУМЕНТИ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци на СИК 006 в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци на СИК 004 в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци на СИК 003 в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци на СИК 002 в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци на СИК 001 в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Предварителен избирателен списък - част І (за обявяване) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. секция 006 - с.Попович
Предварителен избирателен списък - част І (за обявяване) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. секция 005 - с.Дюлино
Предварителен избирателен списък - част І (за обявяване) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. секция 004 - с.Господиново
Предварителен избирателен списък - част І (за обявяване) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. секция 003 - с.Горица
Предварителен избирателен списък - част І (за обявяване) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. секция 002 - гр.Бяла
Предварителен избирателен списък - част І (за обявяване) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. секция 001 - гр.Бяла
Обявяване на датата на която да се състоят консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла, област Варна за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Заповед № РД 07 00 – 591 от 09.09.2019г. на Кмета на Община Бяла за определяне на местата на територията на община Бяла, област Варна на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за изборите за за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..
В изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. на територията на Община Бяла, избори за кмет на кметство ще се произведат само в кметство с.Попович, тъй като само то отговаря на разпоредбите на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс /обн. ДВ, бр.39 от 2016г./ и чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България с 393 избиратели.
Заповед № РД 07 00 – 578 от 02.09.2019г. на Кмета на Община Бяла за образуване на избирателни секции на територията на община Бяла, област Варна за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и утвърждаването на тяхната номерация
Консултации за определяне състава на общинската избирателна комисия за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация