#   Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
ДОКУМЕНТИ
Уведомление за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла, област Варна за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050006 - с.Попович
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050005 - с.Дюлино
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050004 - с.Господиново
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050003 - с.Горица
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050002 - гр.Бяла
Предварителен избирателен списък - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. СЕКЦИЯ № 03050001 - гр.Бяла
Заповед № РД 07 00 - 137 / 08.04.2019г. на Кмета на Община Бяла за определяне на местата на територията на община Бяла, област Варна на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Образуване на избирателните секции на територията на община Бяла, област Варна за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и утвърждаването на тяхната номерация, обхват и адрес

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация