#   ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 26.03.2017 г.
ДОКУМЕНТИ
Мерки за гласуване в изборния ден на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Бяла, Област Варна при произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.
Уведомление за датата на консултаците за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла, област Варна за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. / избирателна секция № 03 05 00 006 - с.Попович/
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. / избирателна секция № 03 05 00 005 - с.Дюлино /
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. / избирателна секция № 03 05 00 004 - с.Господиново /
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. / избирателна секция № 03 05 00 003 - с.Горица/
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. / избирателна секция № 03 05 00 002 с адрес : гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 14, площад „Европа“ / бивш Туристически инф.център //
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. / избирателна секция № 03 05 00 001 с адрес: гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 79, Комплекс”Морски бриз”/
Предварителен избирателен списък /за публикуване/ в
Заповед № РД 07 00 – 56 от 02.02.2017г. на Кмета на Община Бяла за определяне на местата на територията на община Бяла, област Варна на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Заповед № РД 07 00 – 50 от 27.01.2017г. на Кмета на Община Бяла за образуване на избирателните секции на територията на община Бяла, област Варна за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., и утвърждаването на тяхната номерация, обхват и адреси

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация