#   ОИК
ДОКУМЕНТИ
Протокол №5 от 13.09.2017г.
Публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство с.Попович насрочени на 08.10.2017г.
Протокол №4 от 12.09.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК - БЯЛА е насрочено за 13.09.2017 г. в 17:30ч.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК - БЯЛА е насрочено за 12.09.2017 г. в 17:30ч.
Протокол №3 от 08.09.2017г.
Публичен електронен регистър на партиите и коалициите за участие в частичните избори за кметове на 08 октомври 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК - БЯЛА е насрочено за 08.09.2017 г. в 13:00 ч.
Протокол №1 от 01.08.2017г.
Протокол №2 от 31.08.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК - БЯЛА е насрочено за 31.08.2017 г. в 17:30 ч.
Решение за избран кмет на кметство с.Попович
Решение за избран кмет на кметство с.Дюлино
Решение за избран кмет на кметство с.Господиново
Решение за избран кмет на община Бяла
Решение за избрани общински съветници
Покана от г-н Стоян Пасев - Областен управител на област с административен център-Варна за свикване на първото заседание на новоизбраните общински съветници на Община Бяла
Протокол № 20 от 21.10.2015г.
Протокол № 19 от 18.10.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 21.10.2015г. от 15.00 ч.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 18.10.2015г. от 14.00 ч.
Протокол № 18 от 17.10.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 17.10.2015г. от 14.00 ч.
Протокол № 17 от 15.10.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 15.10.2015г. от 15.00 ч.
СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с чл.234, 235 от ИК относно мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в деня на изборите, ОИК-БЯЛА уведомява, че изборните помещения, определени за гласуване са разположени на приземни първи етажи. Общинска администрация- Бяла ще осигури на избирателите с увреждания служебен траспорт в изборния ден. Заявките за транспорт ще се приемат до 16.00 часа на 23.10.2015г., както следва: • На място: в административните сгради на: - Община Бяла – адрес: гр.Бяла, ул. Андрей Премянов №29, фронт-офис; - Кметствата – с адреси по населени места: с.Горица, с.Господиново, с.Дюлино и с.Попович; • По телефона: - 05143/ 23 79 – за гр.Бяла; - 05143/ 40 74 – за с.Горица и с.Самотино; - 051428/ 224 – за с.Господиново; - 051428/ 220 – за с.Дюлино; - 05143/ 23 70 – за с.Попович.
Протокол № 16 от 01.10.2015 г.
Протокол № 15 от 29.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 29.09.2015г. от 15.00 ч.
Публичен регистър на кандидатите за общински съветници
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 24.09.2015г. от 17.00 ч.
Протокол № 14 от 24.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 24.09.2015г. от 17.00 ч.
Публичен регистър на кандидатите за общински съветници
Публичен регистър на кандидатите за кмет на община
Публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство
Протокол № 13 от 22.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 22.09.2015г. от 18.00 ч.
Публичен регистър на кандидатите за общински съветници
Публичен регистър на кандидатите за кмет на община
Публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство
Протокол № 12 от 21.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 21.09.2015г. от 9.00 ч.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 21.09.2015г. от 9.00 ч.
Протокол № 11 от 20.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ : Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 20.09.2015г. от 9.00 ч.
Публичен регистър на кандидатите за общински съветници
Публичен регистър на кандидатите за кмет на община
Публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство
Протокол № 10 от 16.09.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК Бяла ще се проведе на 16.09.2015 г. от 17.00 часа.
Протокол №9 от 15.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 15.09.2015г. от 17.00 ч.
Публичен регистър на инициативните комитети
Публичен регистър на местните коалиции
Публичен регистър на коалициите
Протокол № 8 от 14.09.2015 г.
Публичен регистър на партиите
Протокол № 7 от 13.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 13.09.2015г. от 17.00 ч.
Публичен регистър на партиите
Протокол № 6 от 12.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 12.09.2015г. от 17.00 ч.
Публичен регистър на партиите
Протокол № 5 от 11.09.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 11.09.2015г. от 17.00 ч.
Публичен регистър на партиите
Протокол № 4 от 10.09.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК-БЯЛА ще се проведе на 10.09.2015г. от 17.00 ч.
СЪОБЩЕНИЕ
Протокол № 3 от 09.09.2015 г.
Следващото заседание на ОИК Бяла ще се проведе на 09.09.2015 г. от 17.00 часа.
Протокол № 2 от 08.09.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ: Следващото заседание на ОИК - БЯЛА е насрочено за 08.09.2015 г. в 17:00 ч.
СЪОБЩЕНИЕ:
Публичен регистър на инициативните комитети
Публичен регистър на местните коалиции
Публичен регистър на коалициите
Публичен регистър на партиите
Публичен регистър на постъпилите в ОИК-БЯЛА жалби
Решение на ЦИК за назначаване на ОИК-БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация