#   Местни данъци и такси
e-mail: mdt@byala.org

сметки на ”Местни данъци и такси”, телефон за справки: 05143-2152

Банка ДСК ЕАД - гр. Бяла
BIC код на банката - STSABGSF
IBAN -BG89STSA93008400275700

бин / код / на плащане

442100 - данък в/у недвижимите имоти

442400 - такса за битови отпадъци

442300 - данък в/у превозните средства

442800 - туристически данък

442500 - данък придобиване на имущество(3 % / три на сто / върху оценката на имуществото)


Справка за местни данъци и такси: тук

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация
>