#   Обяви
15.02.2018 Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2019-2021 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Бяла, област Варна Анастас Трендафилов кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Бяла за периода 2019-2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 22.02.2018 г. от 15.00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация - Бяла, с адрес гр. Бяла, ул. “Андрей Премянов“ №29.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация