#   Обяви
03.01.2019 Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г.
П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на Община Бяла, област Варна Анастас Трендафилов кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на Община Бяла за 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на 15 януари 2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация, ул. “Андрей Премянов“ №29.

На срещата ще бъдат изложени основните акценти на Бюджет 2019 година.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация