#   Обяви
06.02.2019 Необходимост от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/
Необходимост от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на УПИ XI – 13 и УПИ XIV – 12,17 в един УПИ ХVI – 12,13,17, в кв. 8/ последният идентичен с ПИ № 07598.115.145 по КК на гр. Бяла, област Варна/ по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация