#   Обяви
27.08.2019 Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ към 31.12.2018 г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.50, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла,

1. Обявявам публично обсъждане на 04.09.2019 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация на ул.”Андрей Премянов” № 29 на:
- отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.,
- отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС към 31.12.2018 г.,
на Община Бяла, област Варна.


Д-р София Кирова
Председател на Общински съвет гр. Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация