#   Обяви
03.09.2019 Покана за публично обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности за 2020-2022 г. - ІІ етап
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Бяла, област Варна Анастас Трендафилов кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Бяла за периода 2020-2022 година – ІІ етап.

Обсъждането ще се проведе на 10.09.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация - Бяла, с адрес гр.Бяла, ул. “Андрей Премянов“ № 29.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация