#   Обяви
18.01.2013 Краен срок за подаване Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък.
Уважаеми граждани,
уведомяваме Ви, че крайният срок за подаване на Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък е 30.01.2013 г.

Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация