#   Обяви
25.01.2013 Публично обсъждане на 04.02.2013
На 04.02.2012 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр.Бяла ще се проведе публично обсъждане:
1. На годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г., на основание чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети.
2. На проекта за бюджет за 2013 г., на основание чл. 11, ал.6 от Закона за общинските бюджети.
Копия на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджет за 2013 г. са поставени на информационното табло в сградата на общинска администрация на ул.”Андрей Премянов” № 29 в гр. Бяла.от община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация