#   Обяви
05.02.2013 Разрешение за строеж № 3/ 04.02.2013 г.
Община Бяла, Област Варна на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 3/ 04.02.2013 г. от Главния архитект на Община Бяла за обект: „Обновяване и изграждане на зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки”, находящ се в УПИ ІІІ, кв. 65, гр.Бяла. Разрешението за строеж и приложения към него инвестиционен проект могат да бъдат разгледани в дирекция УТОС, стая № 6.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация