#   Обяви
13.02.2013 Разрешение за строеж № 6/11.02.13 г.
Община Бяла, Област Варна на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 6/ 11.02.2013 г. от Главния архитект на Община Бяла за обект: „Жилищна сграда с басейн”, находящ се в УПИ ІІІ – 14, кв. 230 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла. Разрешението за строеж и приложения към него инвестиционен проект могат да бъдат разгледани в дирекция УТОС, стая № 6.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация