#   Обяви
13.02.2013 Разрешение за строеж № 7/11.02.13 г.
Община Бяла, Област Варна на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 7/ 11.02.2013 г. от Главния архитект на Община Бяла за обект: „Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване”, находящ се в УПИ ХХVІ – 1579, кв. 39, гр.Бяла. Разрешението за строеж и приложения към него инвестиционен проект могат да бъдат разгледани в дирекция УТОС, стая № 6.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация