#   Обяви
12.03.2013 Разрешение за строеж № 9/ 11.03.2013 г.
Община Бяла, Област Варна на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 9/ 11.03.2013 г. от Главния архитект на Община Бяла за обект: „Комплекс жилищни сгради: Етап 1 - жилищни сгради тип "1",тип "2" и тип "3" и басейн”, находящ се в УПИ ХХХ – 12,13, кв. 217, ЗВКО "Чайка", гр.Бяла. Разрешението за строеж и приложения към него инвестиционен проект могат да бъдат разгледани в дирекция УТОС, стая № 6.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация