#   Обяви
12.03.2013 Разрешение за строеж № 10/ 11.03.2013 г.
Община Бяла, Област Варна на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Ви съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 10/ 11.03.2013 г. от Главния архитект на Община Бяла за обект: „Преустройство и промяна предназначението на стопанска постройка в сграда със смесено предназначение-обект "кафе-аперитив" и стаи за гости”, находящ се в УПИ VІІ – 129, кв. 23, с.Дюлино, Община Бяла. Разрешението за строеж и приложения към него инвестиционен проект могат да бъдат разгледани в дирекция УТОС, стая № 6.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация