#   Обяви
10.09.2013 Заповед РД 07 00 - 497
З А П О В Е Д

№ РД 07 00-497
Гр.Бяла, 09.09.2013 г.На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА,

ОБЯВЯВАМ


Началото на гроздоберна кампания 2013г. за масово разпространените сортове „Мерло” и „Димят”, предназначени за производство на вина да започне на 16.09.2013год.
Определям място за продажба на грозде – Общински пазар Бяла.Заповедта да се сведе до знанието на населението.
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация