#   Обяви
10.03.2014 Обява за публично обсъждане отчет-бюджет 2013 г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.50, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла /приета от ОбС с Решение № 47-264/27.12.2013г./

1.Обявявам публично обсъждане на 17.03.2014г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация на ул.”Андрей Премянов”№29 на :
- отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2013г.,
- отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013г.,
на община Бяла, област Варна.Д-р София Кирова
Председател на общински съвет гр.Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация