#   Обяви
12.09.2014 Заповед за начало на гроздоберна кампания 2014 г.


ОБЩИНА БЯЛА, ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


З А П О В Е Д

№ РД 07 00-472
Гр.Бяла, 11.09.2014 г.На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА,

ОБЯВЯВАМ


Началото на гроздоберна кампания 2014г. за масово разпространените сортове „Мерло” и „Димят”, предназначени за производство на вина да започне на 13.09.2014год.
Определям място за продажба на грозде – Общински пазар Бяла.Заповедта да се сведе до знанието на населението.
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ / П/
Кмет на Община Бяла


Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация