#   Обяви
08.07.2015 Заповед № РД 07 00 – 302 от 17.06.2015 г. на Кмета на Община Бяла, Област Варна за премахване на незаконен строеж, представляващ допълнително изградена стоманобетонна плоча и монтиран дървен парапет върху обект: „Кафе-аперитив „Романтика”, разположен в ПИ № 07598. 307.26 по КККР на гр.Бяла
На основание § 4, ал.2, изр.2 от ДР на ЗУТ, на 08.07.2015 г. чрез публикуване на настоящото се съобщава на заинтересованите лица Заповед № РД 07 00 – 302 от 17.06.2015 г. на Кмета на Община Бяла, Област Варна за премахване на незаконен строеж, представляващ допълнително изградена стоманобетонна плоча и монтиран дървен парапет върху обект: „Кафе-аперитив „Романтика”, разположен в ПИ № 07598. 307.26 по КККР на гр.Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация