#   Обяви
19.01.2016 Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК
Община Бяла на основание чл.61, ал.3 от АПК, съобщава на Йорданка Василева Мантаркова, с адрес: гр.Дупница, ул. "Беласица" № 5, в качеството си на заинтересувано лице, че е издадено Решение № 24/28.10.2015 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ за одобряване на пазарната оценка на новообразувания УПИ ХІІІ-6, кв.248 по ПУП-ПРЗ на ЗВКО "Чайка", гр.Бяла,Област Варна.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация