#   Обяви
25.10.2016 Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 07598.41.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла, обл. Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с настоящото съобщава, че със Заповед № РД 0700-480/19.10.2016 г. е разрешено изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 07598.41.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла, обл. Варна, одобрена със Заповед РД 18-47/18.08.2006 г.

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация