#   Обяви
03.11.2016 Покана за предоставяне на оферта за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме Ви, че удължаваме срока за представяне на оферти за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“, посочен в покана изх. № РД 9100 – 42 от 14.10.2016г.

Новият срок за представяне на оферти е до 17.11.2016г., 17:00 часа. Офертите се представят в деловодството на община Бяла, адрес: град Бяла, област Варна, ул. „Андрей Премянов“ № 29.
Офертите ще бъдат отворени на 18.11.2016г. в 13:00 часа в Заседателната зала, находяща се на втория етаж в сградата на общинска администрация, адрес: град Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29. На отварянето могат да присъстват представители на участниците.

Всички останали условия, посочени в поканата за участие остават непроменени.

За контакти: Община Бяла, Област Варна, адрес: град Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29, тел./факс: 05143/2379, e-mail: byla_mayor@abv.bg, лице за контакт: Пенка Кърчокова – Директор на дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство“

С уважение,

АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация