#   Общински кризисен щаб
име тип KB
Заповед № РД 07 00-152 от 08.03.2020 г. - Създаване на кризисен щаб за превенция, ограничаване и недопускане на разпространението на заболяването COVID-19 на територията на община Бяла. 550.91
Протокол от 08.03.2020 г. - Задължителни мерки и тяхното изпълнение. 987.42
Протокол от 09.03.2020 г. - Продължаване на действията по прилагане на мерките от 08.03.2020 г. и предприемане на действия по прилагане на нови мерки. 638.4
Протокол от 10.03.2020 г. - Продължаване на действията по прилагане на мерките от 08.03.2020 г. и 09.03.2020 г. и предприемане на действия по прилагане на нови мерки. 729.04
Протокол от 11.03.2020 г. - Задължително прилагане на Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обектите с обществено предназначение. 627.89
Протокол от 13.03.2020 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. 1363.84
Протокол от 15.03.2020 г. - Нови и изменени задължителни противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. 1914.24
Заповед № РД 07 00-199 от 16.03.2020 г. - Въвеждане на организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Бяла до 29.03.2020 г. 548.43
Протокол от 16.03.2020 г. - Създаване на организация по приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Бяла. 851.93
Протокол от 17.03.2020 г. - Почистване и третиране на пътните платна на улици във възлови места в гр. Бяла, дезинфекциране на тротоари и служебни автомобили. Доставка на храна с увеличен обем на самотно живеещи възрастни хора, хронично болни или трудно подвижни чрез услугата Домашен социален патронаж. Доставка на лекарства, хранителни продукти и стоки от първа необходимост на възрастни по педварителна заявка. 831.31
Заповед № РД 07 00-204 от 18.03.2020 г. - Поставяне под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване на всички български граждани и граждани на други държави с постоянен/настоящ адрес, постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на община Бяла и членове на техните семейства, пристигащи от изброените в заповедта държави и от гр. Банско. Поставяне под карантина и на български граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от описаните държави. 932.26
Протокол от 18.03.2020 г. - Въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 1389.88
Заповед № РД 07 00-207 от 19.03.2020 г. - Въвеждане на вечерен час до 20.00 ч. за лицата до 18 годишна възраст, считано от 19.03.2020 г. Спиране на работата на всички вендинг автоматти за кафе, разположенни на открито на територията но община Бяла. Поставяне под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване на всички български граждани и граждани на други държави с постоянен/настоящ адрес, постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на община Бяла и членове на техните семейства, пристигащи от чужбина. 932.26
Протокол от 19.03.2020 г. - Прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла. Разширяване обхвата на предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж до 80 потребители (самотно живеещи възрастни, хронично болни и трудно подвижни хора). 887.57
Протокол от 20.03.2020 г. - Създаден е междуведомствен координационен център /МКЦ/, с цел координация на действията между РЗИ - Варна и ОД на МВР – Варна при борба с разпространението на заболяването COVID-19 на територията на Област Варна. Алгоритъм за поставяне под карантина в изпълнение на заповедите на Министъра на Здравеопазването. 788.92
Протокол от 21.03.2020 г. - Приемане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 918.98
Протокол от 24.03.2020 г. - Създадена е онлайн връзка между членовете на кризисния щаб и дежурния екип към него. 800.02
Протокол от 26.03.2020 г. - Удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Община Бяла. 835.15
Заповед № РД 07 00-235 от 27.03.2020 г. - Удължаване на срока на въведената организация по приложение на мерките до 12.04.2020 г. включително. 501.66

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация