#   Обществени поръчки
23.02.2012 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Консервация, реставрация, експониране и социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос „Свети Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област”
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Консервация, реставрация, експониране и социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос „Свети Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област”, във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла: BG161PO001/3.1-03/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Цена: 220 лв без ДДС

Краен срок за получаване на документацията: 26.03.2012 г. 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 05.04.2012 г. 12:00 ч.

гр. Бяла 2012 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация