#   Обществени поръчки
19.07.2012 Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID 9004178 с предмет Изготвяне на проект за ОБЕКТ: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, гр. Бяла, УПИ № ХVІІ, кв.47
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в обществена поръчка ID 9004178 с предмет:

за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Изготвяне на проект за ОБЕКТ: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, гр. Бяла, УПИ № ХVІІ, кв.47"
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация