#   Обществени поръчки
16.04.2013 Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9014457 с предмет „Доставка на техническо оборудване за КПС ниска зона град Бяла”
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700 – 200/16.04.2013 г. на Кмета на Община Бяла и на основание чл. 101а – чл. 101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет:
„Доставка на техническо оборудване за КПС ниска зона град Бяла”

Публичната покана е публикувана с уникален код № ID9014457 на Портала за обществени поръчки

Краен срок за получаване на офертите: 25.04.2013 г. 17:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 24.04.2013 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация