#   Обществени поръчки
26.11.2013 Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9022813 с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2013/2014 год.”
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700 – 673/26.11.2013 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101а – чл. 101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки , отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:

„Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2013/2014 год.”

Публичната покана е публикувана с уникален код № 9022813 на Портала за обществени поръчки.

Краен срок за получаване на офертите: 04.12.2013 г. 17:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 03.12.2013 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация