#   Обществени поръчки
31.03.2014 Публична покана за възлагане на обществена поръчка „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Бяла, Област Варна и специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност” ID:9027616
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700 – 137/31.03.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101а – чл. 101б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки , отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:

„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Бяла, Област Варна и специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност”

Публичната покана е публикувана с уникален код №9027616 на Портала за обществени поръчки.

Краен срок за получаване на офертите: 16.04.2014 г. 12:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 15.04.2014 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация