#   Обществени поръчки
27.06.2014 Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на работен проект за битова канализация, дъждовна канализация, помпена станция за 5 000 екв.ж. и тласкател в паркова зона "Чайка", местност "Шергурна" гр. Бяла и осъществяване на авторски надзор по време на строителството”
Община Бяла, Област Варна с административен адрес гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов № 29, тел./факс: 05143/2379 в изпълнение на Заповед № РД 0700-316 от 27.06.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла и на основание чл. 101 а – чл. 101 б във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет:
„Изготвяне на работен проект за битова канализация, дъждовна канализация, помпена станция за 5 000 екв.ж. и тласкател в паркова зона "Чайка", местност "Шергурна" гр. Бяла и осъществяване на авторски надзор по време на строителството”
Публичната покана е публикувана с уникален код № 9031466 на Портала за обществени поръчки.
Краен срок за получаване на офертите: 11.07.2014 г. 12:00 ч.
Срок на валидност на публичната покана: 10.07.2014 г.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация