#   Обществени поръчки
25.11.2014 Решение за Обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - Изготвяне на 2 броя технически проекти за обект „Аварийно възстановяване на дъждовна канализация в кв. „Бяла – Изток“ от о.т. 619 до помпена станция в кв. 130-2 гр.Бяла“ и обект „Аварийно изграждане на дъждовна канализация за УПИ XIV, кв.39 (стадион „Черноморец“) гр.Бяла, Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541-2014-0013
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2018
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация