#  Общински съвет - членове
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
име листа ръководни функции
д-р София Николова Кирова ПП ГЕРБ предс. на общинския съвет
Пеньо Красимиров Ненов ПП ГЕРБ
Деян Кирилов Янчев ПП ГЕРБ предс.на комисия "Туризъм, търговия, селско стопанство и гори, транспорт и комунални дейности, безопасност на движението"
Николай Димитров Тодоров ПП ГЕРБ
Милена Димитрова Катрева – Панайотова ПП ГЕРБ предс.на комисия "Бюджет, финанси, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, общинска администрация, приватизация и следприватизационен контрол"
Петър Борисов Катрев ПП ГЕРБ предс.на комисия "Строителство, ТСУ, благоустрояване, инвестиционна политика, комунални дейности и опазване на околната среда, аварии и бедствия"
Димитър Николов Петров СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ предс.на комисия "Жалби и контрол по изпълнение на решенията на ОбС"
Златомира Атанасова Карамфилова СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/
Стефка Цонева Христова БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Георги Димитров КасабовБЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
д-р Ростислав Тодоров Минчев МК „АЛИАНЦ НА ЛИБЕРАЛИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ ЗА БЯЛА – НДСВ и ДПС“ предс. на комисия "Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, исторически и археологически паметници, вероизповедания, децата, младежта и спорта"

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация