#  Комисии
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
комисия членове
Бюджет, финанси, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, общинска администрация
 1. Милена Димитрова Катрева-Панайотова - председател
 2. Георги Димитров Касабов - секретар
 3. Деян Кирилов Янчев
 4. инж.Петър Борисов Катрев
 5. Стефка Цонева Христова
 6. д-р Ростислав Тодоров Минчев
 7. Димитър Николов Петров
Строителство, ТСУ, благоустрояване, инвестиционна политика, опазване на околната среда, аварии и бедствия
 1. инж.Петър Борисов Катрев - председател
 2. Златомира Атанасова Карамфилова - секретар
 3. Милена Димитрова Катрева–Панайотова
 4. Георги Димитров Касабов
 5. Стефка Цонева Христова
 6. Николай Димитров Тодоров
 7. инж.Пеньо Красимиров Ненов
Образование, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание, децата, младежта и спорта
 1. д-р Ростислав Тодоров Минчев - председател
 2. Деян Кирилов Янчев - секретар
 3. Златомира Атанасова Карамфилова
 4. инж.Пеньо Красимиров Ненов
 5. Димитър Николов Петров
Туризъм, търговия, селско стопанство и гори, транспорт и безопасност на движението, култура, исторически и археологически паметници
 1. Деян Кирилов Янчев - председател
 2. инж. Пеньо Красимиров Ненов - секретар
 3. Николай Димитров Тодоров
 4. Георги Димитров Касабов
 5. Златомира Атанасова Карамфилова
Жалби и контрол по изпълнение решенията на ОбС
 1. Димитър Николов Петров - председател
 2. Стефка Цонева Христова - секретар
 3. Николай Димитров Тодоров
Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 1. Стефка Цонева Христова – председател
 2. Златомира Атанасова Карамфилова – член
 3. Николай Димитров Тодоров -член

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация