#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 61 решения

 
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
протокол № 30 от 23.03.2017, намерени решения: 11, download file, 231 KB
 
НомерНакратко
30-144 Безвъзмездно предоставяне на помещения публична общинска собственост за нуждите на Звеното по пожарна безопасност и защита на населението гр.Бяла
30-145 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост по АОС № 923 / 25.05.2011 г.
30-146 Продължаване срока на договор за наем № 20-81/25.05.2015 г. , без провеждане на нов публичен търг.
30-147 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –частна общинска собственост по АОС № 243 / 26.04.2004 г.
30-148 Откриване на процедура по финансово оздравяване на Община Бяла, Област Варна ,съгласно чл.130 д,ал.2 от Закона за публичните финанси .
30-149 Отпускане на еднократна финансова помощ.
30-150 Програма за развитие на туризма в Община Бяла за 2017 г.
30-151 Поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг
30-152 Споразумение за партньорство между Сдружение „ Бъдеще чрез спорт „ и Община Бяла за организиране провеждането на детски футболен лагер Милан Джуниър Камп Бяла 2017 .
30-153 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.
30-154 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.
протокол № 34 от 28.04.2017, намерени решения: 9, download file, 198 KB
 
НомерНакратко
34-164 Безвъзмездно предоставяне на помещения публична общинска собственост за нуждите на ПУ –гр.Бяла
34-165 Безвъзмездно предоставяне на моторни превозни средства общинска собственост за нуждите на ПУ –гр.Бяла.
34-166 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г и плана за сметки за средства от ЕС.
34-167 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г.
34-168 Актуализиране на плана за бюджета за 2017 г., във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи.
34-169 Обявяване на втори май за празничен и неприсъствен ден на територията на град Бяла Община Бяла , Област Варна.
34-170 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла за 2017 г.
34-171 Предоставяне награда на Христо Димитров Христов – световен шампион по вдигане на тежести.
34-172 Определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа ,валидни за територията на Община Бяла .
протокол № 40 от 31.08.2017, намерени решения: 7, download file, 120 KB
 
НомерНакратко
40-189 Предоставяне на финансови средства на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик –Аврен за разработване на Стратегия за местно развитие .
40-190 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 432/20.10.2008 г.- отреден за строителство на социални жилища.
40-191 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м. в имот –частна общинска собственост,съгласно АОС № 891/10.02.2011 г.- отреден за строителство на социални жилища.
40-192 Сформиране на една самостоятелна паралелка под минималния брой ученици в VIII клас по професията „Администратор в хотелиерството“ в ПГССТ гр.Бяла за учебната 2017 / 2018 г.
40-193 Одобряване извършване на разходи за футболен клуб Черноморец 2003 „ гр.Бяла и актуализиране плана за бюджета за 2017 г. ,чрез вътрешни компенсирани промени .
40-194 Сформиране на една самостоятелна паралелка в V клас на ОУ „Отец Паисий „ гр.Бяла .
40-195 Отмяна на текстове на чл.4,ал.2,т.5 и чл.31,ал.1,т.4,б.“б“ от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Бяла, Област Варна .

 

© Община Бяла 2006-2017
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация