#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Промяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество
Номер: 57-346Дата: 17.01.2019
Текст:
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и Протест с Вх.№ 1/02.01.2019 г. от Александър Константинов Атанасов- прокурор в Административен отдел при Окръжна прокуратура –гр. Варна, против чл.4 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество в Община Бяла, област Варненска – само в частта ,,български“ и чл. 34 ал.2 от Наредбата, Общински съвет град Бяла

РЕШИ :

1.ИЗМЕНЯ текста на чл.4 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество в Община Бяла, област Варненска, както следва : „ /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл.2, ал.1, т.1 от настоящата Наредба имат граждани на ЕС и техните семейства, които отговарят кумулативно на следните условия..“
Предложениеназад
Номер: 1Дата: 02.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация