#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Отпускане на еднократна финансова помощ
Номер: 57-348Дата: 17.01.2019
Текст:
1. На основание чл.21, ал. 1 т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за предоставяне на финансова помощ на граждани жители на Община Бяла, Област Варна, Общински Съвет – Бяла
РЕШИ:
Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лева на Георги Костадинов от гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна.


2. На основание чл.21, ал. 1 т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за предоставяне на финансова помощ на граждани жители на Община Бяла, Област Варна, Общински Съвет – Бяла
РЕШИ:
Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 100.00 лева на Тодор Чамов от гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна.


3. На основание чл.21, ал. 1 т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за предоставяне на финансова помощ на граждани жители на Община Бяла, Област Варна, Общински Съвет – Бяла
РЕШИ:
Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 100.00 лева на Христо Гъгов от гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Предложениеназад
Номер: 3Дата: 14.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация