#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022
Номер: 59-364Дата: 21.02.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, и съгласно писмо БЮ № 1/08.02.2019 г. на Министерствотона финансите, Общински съвет гр.Бяла

РЕШИ:

Одобрява бюджетната прогноза за периода 2020-2022 година за местни дейности на община Бяла, област Варна, съгласно Приложения №8, №1а, №6г, №7в, №8а от БЮ № 1/08.02.2019 г.
Предложениеназад
Номер: 27Дата: 18.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация