#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Кандидатства от страна Общински културен институт /музей/ за Финансова подкрепа пред Министерство на културата на РБ
Номер: 60-371Дата: 14.03.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 12, т.23, и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с кандидатстване на Общински културен институт /Музей/“ – Бяла за предоставяне на Финансова подкрепа за изготвяне на проектна документация състояща се в изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: „ Kонсервация , реставрация и експониране на епископска резиденция и пространството около нея на късноантична крепост на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла, област Варна“ пред Министерство на културата на РБ,

Общински съвет – Бяла реши:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Общински културен институт /Музей/“ – Бяла да кандидатства за предоставяне на Финансова подкрепа пред Министерство на културата на РБ за изготвяне на проектна документация състояща се в изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: „ Kонсервация , реставрация и експониране на епископска резиденция и пространството около нея на късноантична крепост на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла, област Варна“.
2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014 – 2020 г.

ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бяла в изпълнение на решението да подпише декларация за даденото съгласие.
Предложениеназад
Номер: 36Дата: 28.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация