#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Кандидастване с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“
Номер: 60-372Дата: 14.03.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Бяла

РЕШИ:
  1. Общински съвет гр. Бяла дава съгласие Община Бяла да кандидатства с проект с наименование: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика;
  2. Общински съвет гр. Бяла дава съгласие, при одобрение на проекта да бъде осигурено собствено финансиране от бюджета на Общината в размер на 2549.20 лв. с включено ДДС.


Предложениеназад
Номер: 38Дата: 06.03.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация