#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла
Номер: 61-380Дата: 04.04.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Общински съвет
РЕШИ :

Приема Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла за 2020 година.
Предложениеназад
Номер: 54Дата: 02.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация