#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Разкриване на гайдарска група за деца към НЧ “Пробуда“ гр. Бяла
Номер: 61-385Дата: 04.04.2019
Текст:
Одобрява разкриването на гайдарска група за деца към НЧ “Пробуда“ гр. Бяла и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци - данък върху недвижими имоти. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Данъчни приходи

§13-01 Данък върху недвижимите имоти

739595

740995

+1400


Всичко:+1400

Б.

ІІ.План – разходи (дофинансирани дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 3/738 Читалища

§ 3/45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
  • НЧ“Пробуда“ гр.Бяла

6000

7400

+1400


Разкриване на гайдарска група за деца

Всичко:+1400

Предложениеназад
Номер: 60Дата: 03.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация