#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Бяла, Област Варна
Номер: 61-386Дата: 04.04.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията Общински съвет-гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Бяла, Област Варна.
Предложениеназад
Номер: 61Дата: 03.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация