#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Промяна на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи през 2019 г.
Номер: 61-389Дата: 04.04.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла РЕШИ:


Изменя т.6 от Решение № 58-353/31.01.2019 г. на Общински съвет гр.Бяла и допълва списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи през 2019 г. както следва:
1. Кристиан С. Саралиев – главен архитект на община Бяла
2. Иванка Стоянова – главен счетоводител в Общинска администрация гр.Бяла
Предложениеназад
Номер: 64Дата: 04.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация