#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Отпускане на еднократна финансова помощ
Номер: 63-397Дата: 16.05.2019
Текст:
РЕШЕНИЕ 63– 3971.На основание чл.21, ал. 1 т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за предоставяне на финансова помощ на граждани жители на Община Бяла, Област Варна, Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1280.00 лева на Йордан Димитров от гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна.

Предложениеназад
Номер: 77Дата: 14.05.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация