#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Разрешение за изработването на Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Укрепване на местност „Шергурна“
Номер: 64-401Дата: 30.05.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.124а, ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Бяла

РЕШИ:

1. Дава разрешение за изработването на Подробен Устройствен План –
Парцеларен План за обект: „Укрепване на местност „Шергурна“ гр.Бяла, Област Варна“, съгласно представеният предварителен проект.
2. Одобрява представеното задание за изпълнение на проекто – проучва-
телни работи.
Предложениеназад
Номер: 82Дата: 29.05.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация