#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Включване на Основно училище „Отец Паисий “ - гр. Бяла в актуализирания списък на средищните училища в Република България за учебната 2019 / 2020 г.
Номер: 68-427Дата: 02.08.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017г., Общински съвет – Бяла,

РЕШИ:

Дава съгласие Основно училище „Отец Паисий“ - гр. Бяла да бъде включено в актуализирания списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
Предложениеназад
Номер: 125Дата: 01.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация