#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Програма за енергийна ефективност на община Бяла 2019 - 2024 г.
Номер: 70-433Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийната ефективност
Общински съвет – гр. Бяла
РЕШИ:
Приема Програма за енергийна ефективност на община Бяла 2019 - 2024 г.
Предложениеназад
Номер: 129Дата: 14.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация