#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2017 г. и 2018 г.
Номер: 70-434Дата: 04.09.2019
Текст: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост и съгласно чл.92 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, Област Варна, Общински съвет – Бяла
РЕШИ:

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2017 г. и 2018 г. по Приложение 1.
Предложениеназад
Номер: 131Дата: 16.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация