#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Укрепване на местност „Шергурна“, гр.Бяла, Област Варна“.
Номер: 70-438Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията Общински съвет-гр.Бяла

РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Укрепване на местност „Шергурна“, гр.Бяла, Област Варна“.
Предложениеназад
Номер: 146Дата: 03.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация